A felelős kutyatartás közös ügyünk.

Hírlevél
feliratkozás


Név
E-mail


Az Ön banner
helye!

Kedves Egyesületi Tagtársunk! Az EB OVO Egyesület elnöke szeretettel hív az Egyesület közgyűlésére.

Időpont: 2013. 12.02. hétfő, 18.00 óra.

Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 5. Almárium Bisztró

Napirend

Regisztráció, jelenléti ív aláírása

Elnöki bevezető, köszöntő

1) Az Egyesület új alapszabályának a kiküldött tervezet alapján történő megtárgyalása, esetleges módosítása és elfogadása, felhatalmazás az egységes szerkezetű alapszabály aláírására, benyújtására

2) A korábbi vezető tisztségviselők eddigi munkájának utólagos jóváhagyása. A vezető tisztségviselő választás számlálásához szükséges szavazatszámláló rendes tag megválasztása. Elnök, titkár, felügyelő bizottság megválasztása titkos szavazással (!), díjazásukról való döntés.

3) Szakmai beszámoló 2013 eddigi programjairól, eredményeiről, tervekről

A közgyűlés zárása

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok fele + 1 fő megjelent. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanazon a napon, az ott megjelentek részvételével, 2013.12.02-án, 18:30-tól tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésen minden rendes tag egy szavazati joggal rendelkezik.

A közgyűlés fontosságára való tekintettel minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk!!!

INNEN Letölthető az alapszabály tervezete

 

Budapest, 2013.11.20.

 

Az EB OVO Egyesület Elnöksége nevében, üdvözlettel:

Csonka Berta elnök

EB OVO Egyesület