A felelős kutyatartás közös ügyünk.

Hírlevél
feliratkozás


Név
E-mail


Az Ön banner
helye!

A kutyatartók által is sokat használt Flórián teret hamarosan felújítják. A tervezés folyamatába a civilek is bekapcsolódtak, és több alkalommal találkoztak, hogy egy mindenki számára élhető és jól használható, megújult park készüljön el. A közösségi tervezésben az EB OVO Egyesület szakmai támogatást adott a kutyatartással kapcsolatos igények megfogalmazásához.

 

Flórián téri tervezés

Közösségi tervezés a Flórián téren (forrás: florianter.blog.hu)

Óbudán rendszeres a közösségi tervezés

 

Az EB OVO Egyesület a Holdudvar közösségi tervezésekor, 2015-ben került kapcsolatba a III. kerületi kutyatartókkal. Már akkor egyértelmű volt, hogy a kutyatartás kiemelten fontos a Holdudvar parkhasználóinak életében. A III. kerület vezetői fontosnak tartják, hogy megteremtsék a kerületi kutyatartás infrastrukturális kereteit, foglalkozzanak a szemléletformálással, mindezzel pedig csökkentsék a kutyások és a nem kutyások közötti konfliktusokat. Egyre több közösségi tervezési folyamatban külön alkalmat adnak a kutyás használat megvitatására és közös újragondolására (pl. Heltai tér multifunkciós parkjának megújítása). Tapasztalataink szerint az óbudai vezetőség elkötelezett annak érdekében, hogy igazodjon a különböző igényekhez, a közösségi terek és parkok felújításakor.

 

A Holdudvar park közösségi tervezése után a Heltai téren volt alkalmunk kutyás tervezési programmal segíteni a közösségi működést, 2017 tavaszára pedig elkészítettük a kerület kutyás szempontú megalapozó vizsgálatát. Az önkormányzat illetékesei a Flórián tér tervezési folyamatába is meghívtak minket, így lehetőségünk nyílt a tervezés megkezdése előtt a kutyatartók szempontjainak is hangot adni. Közös szándék a megkezdett munka folytatása, ezért egyre több lehetőség nyílik majd a kutyatartók és a kutya nélkül élő lakosoknak a közös megoldások megfogalmazására.

 

A kutyások találkozóján pezsgő vita folyt

 

Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársai részletesen elmesélik ebben az interjúban, hogyan zajlott az egyeztetési folyamat. A beszélgetésből kiderül, hogy a kutyatartással és a sétáltatással kapcsolatos vélemények, igények megbeszélése az egyik legintenzívebb találkozó volt. A teret most többségében kutyások használják, bár hivatalosan nem lehet kutyát szabadon sétáltatni a téren. A jelenlegi parkot nem használják sokan, inkább csak átsétálnak rajta. Legjelentősebb probléma a kutyatartás szempontjából a kutyapiszok vagy a kutyák félelemkeltő magatartása. A beszélgetésen elhangzott, hogy többen a kutyák jelenléte miatt nem használják a parkot, és a megújult parkban többen szeretnének kitelepedni a fűbe, és lejönnének a gyerekekkel játszani. Ehhez egyértelmű funkciókra és parkhasználati rendre lenne szükség, mert több kutya nélkül élő lakos is elmondta, hogy nem szeretné azt, ha a parkban egyáltalán nem lehetne kutyát sétáltatni.

 

 

Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársai által szervezett programon a Népszigeti Kutyaiskola tartott ingyenes kutyasulit, utána pedig az EB OVO Egyesület moderálta a kutyás témájú tervezést. Sok kutyás és nem-kutyás is megjelent az alkalmon, aminek témája a kutyás szempontú parkhasználat megfogalmazása volt. Érintették, hogy milyen szokások alakultak ki a parkban, és mi az, amiért kimondottan szeretik a kutyatartók a Flórián teret. A jelenlegi használat alapján sikerült megfogalmazni a szabad kutyázós terület, valamint a kutyafuttató helyét. A kutyás infrastruktúra lehetőségeivel is terveztünk: kutyás szemetesekre, kutyás házirend kifüggesztésére nagy szükség van, ezzel minden jelenlévő egyetértett. A kutyafuttató kapcsán volt némi vita, mert a legtöbb gazda szabadon szeretné sétáltatni a kutyáját egy ekkora parkban és fél, hogy ha kutyafuttatót jelölnek ki, akkor az jelentősen csökkenti a kutyák terét. A végső konszenzus az lett, hogy a parknak lesz egy kutyabarát fele, ahol szabad sétáltatásra van lehetőség és ezen belül egy zárt kutyafuttató is üzemel majd, méghozzá megfelelően kialakított házirenddel. A park másik fele is kutyabarát lesz, de itt kutyával csak pórázon lehet majd közlekedni.

 

Kutyások és nem kutyások igényei

 

 

Az egyeztetésről az EB OVO Egyesület is készített egy összefoglalót. Ebből kitűnik, hogy a kutyások a tulajdonostársak közti súrlódásokat csökkentenék inkább, más használókkal nem jellemző az ellentét, pedig egyszerre több csoport is használja a területet. A térnek leginkább a Kiscelli utca és Szőlő utca találkozásához közelebbi részét kedvelik a kutyások. Reményeik szerint az egész területet kutyabaráttá tennék, de az egyeztetésen már arra jutottak, hogy jó megoldás lehet az is, hogy a tér egyik fele lesz szabadon kutyázós terület, ahol kimondottan aktívan lehet mozgatni a kutyákat, a másik területre a kutya csak mint kísérő, pórázon léphet be, de a gazdival együtt ott lehet.

 

A beszélgetés elején úgy tűnt, hogy zárt futtatóra csak kisebb csoport tart igényt, de a futtató funkcióit felsorolva kiderült, hogy szocializációs célból, örökbe fogadott vagy növendék kutyák esetében jó lenne, ha alternatívaként létesülne egy zárt futtató. Jellemzően a tulajdonosok attól félnek, hogy zárt futtatóban nem lehet például labdázni, játékra túl kicsi lenne. Egy családbarát futtató kialakítására is igény lenne, valamint itatókra, és kiderült, hogy sötétedés után is kijönnének a kutyákkal, ha lenne megfelelő világítás.

 

A nem kutyás parkhasználók szeretnének kutyamentes helyeket és funkciókat, mert sokan félnek a kutyáktól. Leginkább a kisgyerekesek igényét elégítenék ki ezzel, ugyanakkor ez a csoport azt is szeretné, ha lehetőség volna a kutyákkal való ismerkedésre, barátkozásra.

 

A közösségi tervezés mindig hasznos

 

A Flórián tér közösségi tervezésének következő eseménye a Garten Studio által elkészített bírálati terv bemutatása lesz, várhatóan ősszel. Ezután még egyszer megbeszélik a helyi lakosokkal a részleteket, mielőtt a tájépítészek véglegesítenék a tervet. Egy hat hektáros területről van szó, így a megvalósítás egy-két évig biztosan eltart. „Ami viszont a közösségi tervezés eredményeként már most megvalósult, az egy erősebb, egymás igényeire nyitottabb közösség, tehát a munkánknak már most is van kézzelfogható haszna” – mondja a Városfejlesztő Kft. munkatársa. Emellett elkezdődött a Flórián tér kutyás parkhasználati feltérképezése, amely kitűnő alapot ad a további egyeztetésekre.

 

(Forrás: Közösségben az erő 2.0: Flórián tér)