A felelős kutyatartás közös ügyünk.

Hírlevél
feliratkozás


Név
E-mail


Az Ön banner
helye!

Elkészült az ELSŐ kiadvány, amelyet a Pilisi Parkerdő Gazdaság szervezésében létrehozott kerekasztal résztvevői javaslata alapján, a PPRT állított össze. Bár ebben még kevés olyan gondolatot találunk, amely nekünk, kutyásoknak is nyitott teret hagy, de a jó irányt megtaláltuk. Részesei voltunk az egyeztetésnek, és azon dolgozunk, hogy legyen folytatás. 

Az EB OVO EGYESÜLET is jelen volt a kutyás társadalmat érintő fontos eseményen. A kerekasztal szervezése a Pilisi Parkerdő Gazdaság érdeme. Az EB OVO egyesület számára fontos, hogy olyan kérdésekben fogalmazhassa meg véleményét és elvárásait, amelyek meghatározók a felelősségteljes városi kutyás életmód minőségében. Ezzel a megbeszéléssel még nem zárult le az egyeztetési folyamat. A további fejleményekről is tájékoztatást adunk.

A Pilisi Parkerdő Zrt. által „Erdőben kutyával, felelősséggel” című beszélgetés emlékeztetője

 

A Pilisi Parkerdő Zrt. a Budapest környéki erdőkben kutyát sétáltatók, kirándulók és szakmai munkájukat végző különféle szervezetek békés együttélésének előmozdítása érdekében hívta össze 2014. január 24-én a kerekasztal beszélgetést.

A beszélgetés résztvevői a következő, mindenki által elfogadott fontos megállapításokat tették:

 • A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezdeményezett párbeszéd célja a probléma lokális, azaz a Budapest környéki erdőkre saját hatáskörben, a résztvevők összefogásával adható megoldások megkeresése.
 • A párbeszéd egymás álláspontjának, a különféle érdekek tiszteletben tartásán, a résztvevők kölcsönös toleranciáján alapszik.
 • Mindenki közös célkitűzése a biztonságos erdei kutyasétáltatás feltételeinek megteremtése, a  problémás esetek hatékony megelőzése.
 • Minden résztvevő egyetértett abban, hogy az érintett szervezetek között és a nyilvánosság felé az eddigieknél intenzívebb és rendszeresebb kommunikációra, tájékoztató tevékenységre van szükség.
 • A vadász társadalomnak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy kiszűrje tagjai közül azokat, akik a jogszabályban rögzített, a vad védelme érdekében történő kilövési lehetőséggel visszaélve, etikátlan magatartást tanusítva rombolják a vadász szakma megítélését, illetve indokolatlan kilövést követnek el.
 • A kutyás társadalomnak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy tagjai a kutya tartásához megfelelően képzettekké váljanak, s hogy a tartott kutyák minél nagyobb arányban, akár már a tenyésztési programokban rögzített módon megkapják az erdei, illetve közterületi sétáltatáshoz nélkülözhetetlen engedelmességi alapkiképzést.
 • A résztvevők egybehangzó véleménye szerint az egyik legnagyobb probléma az erdőkben nagy számban élő, a vadállományban jelentős károkat okozó kóborkutya-állomány.
 • Pontosan ezért az egyik legfontosabb lépés lehet, ha az erdőben gazdájától hosszabb-rövidebb időre elszakadt kutyát a kóbor kutyáktól meg tudják különböztetni az erdészek és a vadászok: a résztevők több javaslatot megfogalmaztak a jelzésre, így szóba került a kutya láthatósági mellény, a nyakörvre rögzített villogó fény alkalmazása is.
 • Minden érintett kölcsönös érdeke, hogy az erdőben a kutyákat gazdáik kontrollálni tudják, s hogy azok ne távolodjanak el gazdáiktól: a kutya megzavarhatja a védett állatokat, kárt tehet a védett növényekben, elhullott tetemektől, vadtól betegségeket szedhet össze, és zavarhatja, megijesztheti a kutya nélkül kirándulókat.
 • A résztevők közül indítványozták a város környéki erdőkben történő vadászat korlátozását; a Pilisi Parkerdő Zrt. ismertette, hogy az érintett területeken történő vadászat célja a lakott területeken is megjelenő és jelentős problémákat okozó vadállomány kordában tartása.
 • A résztvevők közül indítványozták a vadlesről történő vadászat biztonsági okokból történő korlátozását; a Pilisi Parkerdő Zrt. ismertette, hogy a vadleseket pontosan biztonsági okok miatt alkalmazzák, mert a magasból leadott lövés röppályája biztosítja, hogy a célzott vad mögött a golyó a földbe csapódik. Egyéb vadászati módokat csak korlátozottan (pl. hajtás) vagy szinte egyáltalán nem (cserkelés) alkalmaznak.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a kerekasztal beszélgetésen ismertette saját hatáskörben meghozott döntéseit, melyek a jövőben még inkább megelőzhetik azt, hogy gazdáiktól rövid időre eltávolodott kutyák kerüljenek kilövésre a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt, város környéki, kutyások által gyakran látogatott erdőterületeken:

 • A Pilisi Parkerdő Zrt. kiemelten felhívja a bérvadászok figyelmét, illetve a velük kötött szerződésbe foglalja, hogy a kutyasétáltatók által gyakran látogatott területeken nem a bérvadász, hanem az erdészeti szakszemélyzet feladata a problémás esetek elhárítása.
 • A Pilisi Parkerdő Zrt. hivatásos állománya tájékoztatást kap a kerekasztal beszélgetés megállapításairól, különösen arról, hogy a jövőben az eddigeiknél is nagyobb körültekintéssel igyekezzen megkülönböztetni a kóbor kutyákat a gazdáiktól eltávolodott kutyáktól. Vezérigazgatói utasítás szabályozza a hivatásos vadászok feladatait (pl. jelentési kötelezettség) ezen a téren.
 • A Pilisi Parkerdő Zrt. a Frank-hegy térségében a közeljövőben felülvizsgálja a vadlesek számát és elhelyezését, azokat optimalizálja, ami szükség esetén jelentheti egyes vadlesek áthelyezését, illetve megszüntetését.
 • A Pilisi Parkerdő Zrt. a kerekasztal beszélgetésen résztvevő szervezetekkel és magánszemélyekkel közösen összeállít egy „Erdőben kutyával, felelősséggel” című tájékoztató kiadványt, melyet a részvevőkkel közösen a kutyás társadalom lehető legszélesebb rétegeihez jutatt el.

 

A résztvevő szervezetek és magánszemélyek a január 24-i kerekasztal beszélgetés során a következőkben állapodtak meg:

 

 • A Pilisi Parkerdő Zrt. felveszi címlistájára azon jelenlévők eletronikus elérhetőségét, akik számára az eddigiek során nem küldött tájékoztatást, s a jövőben minden, a Parkerdő szakmai tevékenységével, így például a csoportos vadászatok helyszínével és időpontjával kapcsolatos információt rendszeresen eljuttat számukra.
 • A résztvevők megállapodtak, hogy honlapjaikon és egyéb felületeiken a kutya sétáltatók tájékoztatása érdekében megjelenítik a Pilisi Parkerdő Zrt. által küldött információs anyagokat.
 • A résztvevők megállapodtak, hogy 2014. január 31-ig mindenki elküldi a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa  részére az „Erdőben kutyával, felelősséggel” című kiadványba általa javasolt 5-10 pontot.
 • A Pilisi Parkerdő Zrt. vállalta, hogy beérkezett anyagok alapján 2014. február 7-ig összeállítja a kiadványt, melyet minden résztvevő számára megküld véglegesítés céljából.
 • A résztevők egybenagzóan vállalták, hogy az elkészült kiadványt lehetőségeik szerint (elektronikus formában honapjaikon és más online felületeiken, illetve print változatban) terjesztik.
 • A résztvevő menhelyek felajánlották segítségüket az erdőben talált kutyák azonosítása, és elhelyezésük rendezése kérdésében.

 

Pilisi Parkerdő Zrt.

2014. január 24.